Jaarverslag 2017

#1C3A71
Het Sophia is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen echt centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 150 jaar in het hart van Rotterdam!
welkom
aan

Welkom in een bijzondere wereld

Het Sophia maakt deel uit van het Erasmus Medisch Centrum en is verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het ziekenhuis is het grootste van de 8 universitair-medische centra die ons land kent.

Wat doet het Sophia?

Het Sophia verleent zorg aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen. Kinderen die meer of juist specifiekere zorg nodig hebben dan een algemeen ziekenhuis hun kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame hart- en longziekten. Rotterdam heeft de beste expertise in huis om deze patiëntjes te helpen. Daarom worden kinderen vanuit het hele land en soms ook vanuit het buitenland naar het Sophia doorverwezen.

Complete zorg

Het Erasmus MC-Sophia kent een unieke combinatie van Verloskunde, Neonatologie, Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hierdoor kan het ziekenhuis kinderen en hun ouders een zo compleet mogelijke zorg aanbieden. Een missie die Stichting Vrienden van het Sophia van harte ondersteunt!

De wereld van Sophia

Geen woorden, maar cijfers

 • Het oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland (155 jaar in 2018).
 • 2.080 medewerkers.
 • Ruim 5.700 opgenomen kinderen per jaar.
 • 111.000 bezoeken aan de polikliniek.
 • 2.100 geboorten per jaar.
 • Ongeveer 350 lopende onderzoeksprojecten.

Fondsenwerving: broodnodig

De overheid en de zorgverzekeraars dragen voor een groot deel bij aan de financiering van behandelingen. Voor onderzoek naar oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden zijn echter aanvullende middelen nodig. We zorgen er samen met heel veel Vrienden voor dat we iets extra’s voor de kinderen kunnen doen. Het geld wordt gebruikt voor:

 • Onderzoek naar ziekten en behandelmethoden.
 • Een aangenaam verblijf in het ziekenhuis. We zorgen voor familiekamers, speelgoed en ontspanning.
 • Vernieuwende projecten waardoor het Sophia voorop blijft lopen.
Extra css classes 
aqua_dia

’Sophia Stichtingen zorgen voor extra zetje innovatief onderzoek’

‘De Sophia Stichtingen betekenen heel veel voor het werk in het Sophia. Ze geven samen met donateurs vaak een extra zetje of impuls aan innovatieve onderzoeken of onderzoeken die een startup nodig hebben. En dat extra zetje kan weer de weg openen naar bijvoorbeeld een grotere (Europese) subsidie.’
René Wijnen, kinderchirurg en hoofd van de afdeling Kinderchirurgie Sophia

Twee stichtingen

Die extra financiële ondersteuning komt vanuit de Sophia Stichtingen. Er zijn twee aparte stichtingen:
 • Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Sophia Fonds)
 • Stichting Vrienden van het Sophia (Stichting Vrienden)

Het Sophia Fonds bestaat al meer dan 40 jaar en heeft een aanzienlijk vermogen opgebouwd. Dat is ontstaan door de verkoop van het oude Sophia Kinderziekenhuis in de jaren zestig. Stichting Vrienden van het Sophia bestaat inmiddels 20 jaar. Zij werft extra geld om projecten in het Sophia te kunnen financieren. Stichting Vrienden draagt ook bij aan de publiciteit voor het werk van het Erasmus MC-Sophia, bijvoorbeeld door dit jaarverslag.

Het Sophia Fonds is de werkgever van de medewerkers van het bureau en draagt uit de opbrengst van haar vermogen alle kosten. Dus ook alle kosten van de fondsenwerving. Hierdoor komen alle geworven gelden voor 100 procent ten goede aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie, extra zorg onderwijs en ontspanning.

Extra css classes 
groen_dia

Totale opbrengsten van de Sophia Stichtingen in 2017

Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Terugblik 2017: de Wereld van Sophia

We hebben een brochure gemaakt waarin we bedrijven laten kennismaken met de bijzondere Wereld van het Sophia. Ook namen we de donateurs weer mee in de wereld van het Sophia Kinderziekenhuis en belangrijk onderzoek dat hier verricht wordt. Dat deden we via mooie filmpjes en ervaringsverhalen (zogenoemde testimonials) van ouders, patiënten en medewerkers. 

We willen onze donateurs graag beter leren kennen. Daarom is in 2017 een zogenoemd Customer Relationship Management-systeem (kortweg CRM-systeem) ingevoerd. Hierdoor kunnen we beter in kaart brengen wie ons steunen en in de toekomst gerichter communiceren.
 

Aapjes

Om intern als stichting nog zichtbaarder te worden, hebben we in 2017 Sophia knuffelaapjes en kaartensets van Sophietje aan opgenomen patiënten uitgedeeld. Daarnaast zijn er twee geboortekaarten ontworpen. Ouders krijgen deze kaarten samen met een rompertje met Sophietje als hun kind in het Sophia wordt geboren. Uiteraard geven we daarbij de mogelijkheid aan om ons te steunen.

Toegift.nl

Omdat we het onderwerp ‘Nalaten’ meer bespreekbaar willen maken, zijn we in 2017 aangehaakt bij een campagne gedragen door vele grote en kleine goede doelen in Nederland. De kern van deze campagne was een commercial over Nalaten. In 2018 krijgt deze campagne een vervolg. Ga naar toegift.nl voor meer informatie.

Vooruitblik 2018: samenwerking en verbinding

We willen in 2018 onze donateurs beter leren kennen, zodat we nog beter met ze kunnen communiceren. Ook willen we graag in contact komen met nieuwe (bedrijfs)relaties. Daarnaast zoeken we naar verbinding en samenwerking met het Sophia, waardoor we nog beter over (onderzoeks)projecten kunnen communiceren.

Andere doelen:

 • ​Samenwerking zoeken met externe fondsen om gezamenlijk onze missie te kunnen realiseren.
 • De ICT-infrastructuur en databeveiliging aanpassen aan de nieuwe privacywetgeving.

De financiële doelstelling voor fondsenwerving in 2018 is 1,85 miljoen euro.

Goed-geld-garantie

Stichting Vrienden van het Sophia heeft de CBF-erkenning. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen en staat voor verantwoord omgaan met giften. Daarnaast hebben het Sophia Fonds en Stichting Vrienden van het Sophia beide de ANBI-status. Daardoor kunnen donateurs hun giften van de inkomsten- of vennootbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
 

Extra css classes 
blauw_dia

U bent hier

Financieel jaarverslag