Jaarverslag 2017

#37B1C9

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer twintig kinderen geboren met een open rug (spina bifida). Dit kan leiden tot zware handicaps. Alex Eggink is gynaecoloog bij het Erasmus MC. Hij ontwikkelde een innovatieve manier om deze aandoening nog voor de geboorte te opereren. ‘We moesten op een andere manier denken.’

left
alex
aan

'Kinderen hebben door deze innovatie minder kans op een handicap’

‘Als kinderen met een open rug geboren worden, zijn ze vaak ernstig gehandicapt’, legt Eggink uit. ‘Ze kunnen slecht of niet lopen, hebben een verstoorde blaasfunctie, vergroeiingen aan de rug en vaak ook een milde vorm van een waterhoofdje.’ Dat is vaak het gevolg van zenuwschade: de zenuwen zijn niet goed beschermd tegen schadelijke stoffen in het vruchtwater.
 

Opereren voor geboorte

Kinderen met een open rug moeten vaak direct na of nog voor hun geboorte geopereerd worden. Operaties voor de geboorte geven vooral op neurologisch gebied betere resultaten, maar zijn ook ingrijpend en risicovol. ‘Als je een ongeboren kind opereert, dan betekent dat dat je de moeder ook opereert: zij krijgt een grote snede in de baarmoeder. Het is een flinke ingreep. Dat brengt risico’s met zich mee, met als grootste gevaar vroeggeboorte.’

3D-print

Eggink ging daarom met onderzoeksnetwerk Medical Delta om de tafel zitten. ‘We moesten op een andere manier denken.’ De onderzoekers bedachten een manier om het kind al eerder in de zwangerschap tegen schade van het vruchtwater te beschermen. Ze ontwikkelden met hulp van de Open Mind subsidie van NWO een dun apparaatje met een camera erop, dat in de baarmoeder ingebracht kan worden.

‘Met het apparaatje kun je een soort ‘3D-print’ over de open rug aanbrengen, een beschermkapje over het defect. Het defect wordt op deze manier beschermd tegen het vruchtwater. Het zenuwweefsel is niet goed aangelegd, daar kunnen we niets aan veranderen. Maar we kunnen wel proberen extra schade te voorkomen.’

‘Met het apparaatje kun je een ‘3D-print’ over het open ruggetje aanbrengen, een soort beschermkap.’

Samen leren

‘We horen vaak dat het om maar zo’n beperkte groep kinderen in Nederland gaat. Maar je moet dit soort innovaties op grotere schaal zien. In een land als Brazilië wordt deze ingreep honderden keren per jaar verricht.’ Daarom wordt wereldwijd aandacht besteed aan soortgelijke innovaties, onderzoek dat Eggink en zijn collega’s mogelijk ook verder helpt. ‘We horen bijvoorbeeld van mensen uit de Verenigde Staten, Australië en België dat ze ook kijken hoe deze ingreep slimmer gedaan kan worden. Als iemand een stap voorwaarts maakt, kan een andere groep dat gebruiken. We leren samen, hopelijk komen we zo tot een goed product.’

Subsidies en salariskosten

‘Mensen vragen me: gebruiken jullie dat apparaat al? Hoeveel patiënten heb je geopereerd? Dan moet ik mensen teleurstellen, want dat is niet de fase waarin we zitten. Eerst moeten we het apparaat en het materiaal nog verder ontwikkelen.’ Die doorontwikkeling laat voorlopig nog even op zich wachten. ‘We hadden hulp van een student van de TU Delft die hierop wilde promoveren, maar voor promotieonderzoek moeten salariskosten betaald worden en daar is geld voor nodig. Dat geld is er op dit moment niet. We proberen binnen Medical Delta deze innovaties in de geboortezorg onder de aandacht te brengen.’

Vervolg project

‘We hopen dat we uiteindelijk weer een subsidie krijgen waarmee we het project een vervolg kunnen geven, zodat we het apparaat en de materialen beter kunnen testen. Ik denk dat het nog wel vijf à tien jaar duurt voordat alle proeven doorlopen zijn en we onze innovatie echt kunnen gebruiken. Hopelijk kiezen mensen als het zover is voor deze ingreep. Want we weten dat de kinderen hiermee uiteindelijk minder kans hebben op handicaps. De kwaliteit van leven verbetert duidelijk.’

Sophia Innoveert

Wereld van innovatie

Al jaren verlegt het Sophia grenzen op het gebied van onderzoek en zorg. Het Sophia werkt hiervoor intensief samen met andere partijen. Bijvoorbeeld binnen de Medical Delta met medici uit Leiden en ingenieurs uit Delft.


 

Door de medische en technologische wereld met elkaar te verbinden, worden er grote stappen gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van minimaal invasieve operatietechnieken, vroege diagnostiek en behandeling door nieuwe beeldvormende technieken. Maar ook op het gebied van medicatie die volledig is afgestemd op de unieke situatie van een patiënt. Daarnaast participeert het Sophia in internationale netwerken. En werkt het Rotterdamse ziekenhuis samen met buitenlandse ziekenhuizen onder meer in Londen, Toronto, Houston, Perth en Kaapstad.

Extra css classes 
wit_dia

Een leven lang lucht dankzij Sporten voor Sophia

Sporten voor Sophia geeft kinderen een leven lang lucht. In bijgaande video ziet u hoe de sporters het onderzoek met de kinder MRI mogelijk maken.

Extra css classes 
oranje_dia

Terugblik 2017: Kinder MRI en VR-project

In 2017 is met behulp van Sporten voor Sophia een speciale MRI aangeschaft voor kinderen met ernstige luchtwegproblemen. Daarnaast hebben we dankzij de steun van onze donateurs een virtual reality-project mogelijk gemaakt.

Tot voor kort was het erg moeilijk de luchtwegen van kinderen met ernstige luchtwegproblemen in beeld te krijgen. Dankzij de opbrengst van Sporten voor Sophia is er een grote stap gezet met de aanschaf van een speciale MRI voor deze kinderen. Hierdoor is het mogelijk de luchtwegen goed in beeld te krijgen en zelfs te kunnen zien hoe de longen bewegen.
 

Virtual Reality

Het Sophia Kinderziekenhuis is begonnen met een virtual reality-project waarmee het voor kinderen mogelijk is om op afstand een live-verbinding met familie en vrienden te hebben. Zo krijgen de kinderen, ondanks hun ziekenhuisopname, toch een live-thuisbeleving en maken zij bijzondere momenten in de thuissituatie “gewoon” mee. Dit project kon van start gaan dankzij de steun van onze donateurs.

Vooruitblik 2018: Baanbrekend onderzoek

Het komende jaar willen we nog meer baanbrekend onderzoek en innovatieve voorzieningen financieren. Hierdoor blijft het Sophia als kinderziekenhuis vooroplopen.

Extra css classes 
blauw_dia

U bent hier

Financieel jaarverslag