Jaarverslag 2017

Stichting Vrienden van het Sophia

Extra css classes 
openingsbeeld

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (het Sophia) zorgt voor de meest bijzondere en kwetsbare patiënten, kinderen. Elk kind, ziek of gezond met een beperking, heeft recht op de allerbeste zorg die er is. Een missie van het Sophia die de Stichting Vrienden van het Sophia van harte ondersteunt.
 

Daarom doen wij er alles aan om hun verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zorgen we voor financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Hierdoor kunnen zieke kinderen een betere behandeling of betere kwaliteit van leven krijgen. Dat kan alleen door de financiële steun van heel veel bedrijven en mensen, zoals u. In dit digitale jaarverslag leest u wat we in 2017 met uw steun voor het Sophia konden doen. En welke acties er zijn gehouden om dit mogelijk te maken.

Extra css classes 
aqua_dia

De wereld van Sophia

Het Sophia is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen echt centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 150 jaar in het hart van Rotterdam!

Fondsenwerving: broodnodig

De overheid en de zorgverzekeraars dragen voor een groot deel bij aan de financiering van behandelingen. Voor onderzoek naar oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden zijn echter aanvullende middelen nodig. Die extra financiële ondersteuning komt vanuit de Sophia Stichtingen. Er zijn twee aparte stichtingen:

  • Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Sophia Fonds)
  • Stichting Vrienden van het Sophia (Stichting Vrienden)

>Lees meer

Extra css classes 
oranje

René Wijnen,
kinderchirurg en hoofd van de afdeling Kinderchirurgie Sophia 

‘Sophia Stichtingen zorgen voor extra impuls innovatief onderzoek’

>Lees meer

Extra css classes 
oranje_dia

Sophia Werkt

In het Sophia draait alles om de patiënten. Daarbij staat hoge kwaliteit van zorgverlening voorop. De Sophia Stichtingen zorgen voor extra financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Hierdoor kunnen kinderen sneller beter worden of komen sommige ziekten niet meer voor. We dragen ook bij aan projecten om vernieuwingen mogelijk te maken. Hierdoor blijft het Sophia binnen Europa als kinderziekenhuis vooroplopen.

>Lees meer 

Extra css classes 
aqua

Het bieden van de allerbeste zorg kan alleen als de verbondenheid tussen het gezin en het kind centraal staat. Dit betekent dat het Sophia zowel het kind als de ouders nauw bij de behandeling betrekt.

>Lees meer 

 
Extra css classes 
aqua_dia

Sophia is nieuwsgierig

Al jaren verrichten de specialisten en onderzoekers van het Sophia baanbrekend werk. En verleggen zij grenzen op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg. Hierdoor komt er meer kennis over het voorkomen of beter behandelen van ziekten. En kan het Sophia sneller en betere diagnoses stellen. De Sophia Stichtingen zorgen voor extra financiële middelen om dat onderzoek mogelijk te maken.

>Lees meer

Extra css classes 
blauw


Sharon Veenbergen,
doet onderzoek naar de ziekte van Crohn

‘Dankzij de steun van het Sophia Fonds kunnen we dit soort baanbrekend onderzoek uitvoeren’

>Lees meer

Extra css classes 
blauw_dia

Sophia zorgt

Het Sophia gelooft in Samenzorg. Het bieden van de allerbeste zorg, kan alleen als de verbondenheid tussen het gezin en het kind centraal staat. Daarom betrekt het Sophia de ouders nauw bij de behandeling van hun zoon of dochter. 

Het afgelopen jaar hebben we dankzij de steun van onze donateurs weer veel projecten mogelijk gemaakt die het ziekenhuisverblijf van de patiëntjes en hun ouders zo aangenaam mogelijk maken.

>Lees meer

Extra css classes 
groen

‘Mijn motto, houvast en inspiratie: Als niks zeker is, is alles mogelijk’

>Lees meer


Heleen Droog, moeder van Julien, geboren met een afwijking aan zijn luchtwegen 
Extra css classes 
groen_dia

Sophia innoveert: Kinder MRI en VR-project

In 2017 is met behulp van Sporten voor Sophia een speciale MRI aangeschaft voor kinderen met ernstige luchtwegproblemen. Daarnaast hebben we dankzij de steun van onze donateurs een virtual reality-project mogelijk gemaakt.

>Lees meer 

Extra css classes 
oranje


Alex Eggink, gynaecoloog

‘Met het apparaatje kun je een ‘3D-print’ over het open ruggetje aanbrengen, een soort beschermkap’

>Lees meer

Extra css classes 
oranje_dia

De Vrienden van het Sophia

We zijn het afgelopen jaar verder gegaan met het uitbouwen van onze succesvolle vaste acties: Sporten voor Sophia en de Lichtjesactie. We haalden een recordopbrengst voor Sporten voor Sophia op: 515.920 euro. Een stijging van ruim 65 procent ten opzichte van 2016. Dat kwam mede dankzij ons online platform. Hierdoor kunnen we deelnemers aan Sporten voor Sophia veel beter en gerichter informeren en het werven van donaties nog gemakkelijker maken.

U kunt ons helpen zieke kinderen een beter leven te geven. We geven een aantal mogelijkheden:
Word bedrijfsvriend
Bouw mee aan Samenzorg
- Sponsor een onderzoeker
Doneer aapjes
Start een actie

>Lees meer

Extra css classes 
aqua

‘Sophia is Rotterdams en ik ben gek op kinderen en op Rotterdam. Een combinatie die als gegoten zit.’

>Lees meer

 Marjolein Westerink-Mak, sporter 

Extra css classes 
aqua_dia

U bent hier

Financieel jaarverslag